Upravljanje geografskom inteligencijom (GeoInCloud)

Rješenje za integraciju geografske inteligencije u raznim aspektima marketinga
Korisnici: distribucija, farmacija, financijski sektor, turizam, osiguranje, medicina, autoindustrija,
maloprodaja i veleprodaja
Procesi: marketing, prodaja, distribucija, korisnička podrška
Platforma:On premise, cloud, private cloud, hibrid
 
 
 
 
Sustav koristi geografske parametre u marketinškoj istraživačkoj metodologiji, uključujući uzorkovanje, prikupljanje podataka, analizu i prezentaciju rezultata na samoj mapi. Geomarketing se kasnije može vezati uz rutiranje, prostorno planiranje ili odabir specifičnog mjesta gdje je lokacija ključni faktor za odluku. Osnova poslovnog rješenja GeoInCloud je digitalna karta koja je povezana sa skupom podataka koji sadrže komponentu lokacije.
Na osnovu geografske informacije odnosno geolokacije planiraju se i implementiraju neke od marketinških, prodajnih ili distribucijskih aktivnosti.
 
GeoinCloud funkcionalnosti:
  • Svi podaci se procesuiraju i unose unutar CRM sustava, a prate na karti
  • Integrira se sa sustavima za rutiranje, prostorno planiranje ili odabir specifičnog mjesta
  • Tri različita korisnička sučelja s istim podacima prema pred definiranim pravima pristupa
  • Planiranje i implementiranje nekih od marketinških, prodajnih ili distribucijskih aktivnosti
  • Ciljani marketing – povezivanje tržišnih segmenata s lokacijom
  • Korištenje geomarketinga i geolokacije kod implementacije programa vjernosti
  • Automatiziranje izbora lokacije temeljem znanstvenih postupaka