Business Process Management - za banke i osiguranja

BPM za banke

Kroz BPM, banke su u mogućnosti automatizirati i unaprjeđivati svoje poslovne procese kao što su otvaranje računa, davanje kredita, automatizacija plaćanja, izdavanje kreditnih kartica, ugovaranje novih usluga i ostali kompleksni procesi, a automatizacija će im pomoći u optimizaciji troškova i poboljšanju efikasnosti.

BPM za osiguranja

Kroz BPM, osiguravajuće kuće su u mogućnosti automatizirati i unaprjeđivati svoje poslovne procese kao što su prijave šteta, procjene šteta, zaprimanje i upravljanje dokumentacijom koja dolazi od servisa, policije, sudova, ugovaranje novih usluga i ostali kompleksni procesi, a ta automatizacija će im pomoći u optimizaciji troškova i poboljšanju efikasnosti.