Business Process Management - za energetski sektor

Kroz BPM, kompanije iz energetskog sektora su u mogućnosti automatizirati i unaprjeđivati svoje poslovne procese kao što su priključenja novih korisnika (dozvole, tarife), reklamacije, promjene podataka na računima, help-desk, intervencije i koordiniranje kod izvanrednih situacija, nabava i distribucija sirovina, ugovaranje novih usluga i ostali kompleksni procesi, a ta automatizacija će im pomoći u optimizaciji troškova i poboljšanju efikasnosti.