Business Process Management - za telekomunikacije

Kroz BPM, telekomunikacijske kompanije su u mogućnosti automatizirati i unaprjeđivati svoje poslovne procese kao što su promjene i upravljanje tarifama, uključivanje i vođenje statusa novih usluga, Nadzor billinga, Upravljanje i brze eskalacije kritičnih događaja, korisnička podrška - organizacija servisa, edukacije, brža zaprimanja i veća uspješnost rješavanja prijava, ugovaranje novih usluga i ostali kompleksni procesi, a ta automatizacija će im pomoći u optimizaciji troškova i poboljšanju efikasnosti.