Finacle Core banking rješenje

Finacle core banking rješenje je sveobuhvatno, integrirano, ali i modularno i agilno poslovno rješenje, koje podržava sve ključne potrebe banaka kroz module koje su laki za konfiguriranje. Finacle omogućava svojim korisnicima da konfiguriraju svoje proizvoda i procese fleksibilno i brzo kako bi se mogli prilagoditi dinamičnom okruženju u kojem posluju. Rješenje pruža istinski zaokružen (360º) pogled na odnos klijenta i banke, što zaposlenicima banke omogućava da udovolje bilo kojem zahtjevu klijenta i pruže mu uslugu koja je prezentirana u pravo vrijeme kroz pravi distribucijski kanal.