CRM poslovna rješenja

U najuspješnijim javnim organizacijama građani su u centru njihovog djelovanja a tradicionalni odnosi javnog sektora i korisnika su napušteni i gotovo zaboravljeni.
Pred javni sektor s velikim brojem zaposlenih, razgranatom mrežom koju čine mnogi područni uredi i ispostave postavljen je veliki izazov u vidu podrške građanima kroz različite komunikacijske kanale. 
Usluge koje javni sektor pruža su toliko raznolike da je isprepletenost pojedinih djelatnosti najčešće zbunjujuća za korisnike. Unutar organizacija javnog sektora često ne postoje službeni procesi koji bi povezivali odjele s korisnicima. Ako tome dodamo i nemogućnost komuniciranja građana preferiranim kanalima komunikacije, dobivamo dodatnu kompleksnost međusobnog razumijevanja i podrške.
 
InCloud paket rješenja na čelu sa svojim ContactInCloud rješenjem omogućuje:
  • jednostavniji pristup informacijama,
  • 24 – satnu komunikaciju s građanima,
  • unapređenje i pružanje ujednačene kvalitete informacija,
  • minimiziranje neodgovorenih upita,
  • komunikaciju s osobama koje su najbolje upućene u pojedina područja,
  • preusmjeravanje na povoljnije kanale komunikacije za upravljanje odnosima s korisnicima poput društvenih mreža,
  • oslobođenje preopterećenih zaposlenika od poziva stranaka, kako bi se mogli koncentrirati na svoj osnovni posao, neovisno o funkciji koju obnašaju,
  • uvođenje automatizacije  i eliminacija stalne potrebe posjećivanja ureda javnih organizacija za rješavanje pitanja koja se mogu riješiti drugim načinima,
  • poboljšana kolaboracija odjela unutar organizacije.

Rješenja: