CRM poslovna rješenja

Da bi funkcija proizvodnje bila uspješna potrebno je izvršiti kvalitetnu pripremu proizvodnje što se odnosi na tehnološku pripremu, pripremu materijala, maksimalnu iskorištenost strojeva i radne snage te usklađenje s prodajnim aktivnostima. Cilj je postići optimalnu organizaciju proizvodnje i ostvariti optimalni rezultat.

Globalizacijom opskrbnih lanaca i sve veće potražnje kupaca za inovacijom i niskim cijenama, proizvođači današnjice trebaju jednostavan i fleksibilan sustav za korištenje i učinkovitije upravljanje tvrtkom. InCloud paket rješenja je moćan i fleksibilan sustav koji uključuje i posebno vertikalno rješenje ManufacturingInCloud bazirano na jedinstvenom CRM sustavu za praćenje odnosa kupca i poslovnih procesa unutar organizacije te nudi upravo mogućnost planiranja proizvodnih kapaciteta. Planiranje proizvodnih kapaciteta definira vremensku koordinaciju, redoslijed rada i iskoristivost kapaciteta.

InCloud pokriva procese unosa i kontrole radnih naloga, praćenje radnih naloga po fazama proizvodnje te planiranje i upravljanje proizvodnje na temelju maksimalnih proizvodnih mogućnosti. Posebnim izvještajima i grafikonima u realnom vremenu dobivaju se trenutne proizvodne mogućnosti i filtrirani podaci. Posebno razvijenim procesima obavještavaju se zaposlenici o ključnim informacijama te glavne informacije o vlastitoj planiranoj proizvodnji.

Rješenja: