Procijenite svoj IT sustav – uz pomoć platforme VMware vSAN i Compingovih konzultanata

15.12.2020

Kakvim god poslom se bavite, ovisno o tome što vam u ovom trenutku treba, i o tome gdje sutra želite biti, prije morate vidjeti gdje ste danas, morate znati kako funkcionira vaše IT okruženje, kako ga možete optimizirati i treba li ga nadograditi. Procjenu vašeg IT sustava, potpuno besplatno možete dobiti u sklopu aktivnosti koju provodimo zajedno s VMwareom do ožujka 2021.

Danas, kada se baš sve oko nas ubrzano digitalizira, tvrtke se suočavaju s izazovima koji od njih zahtijevaju drukčiji pogled na infrastrukturu na kojoj baziraju svoje poslovanje. Tvrtkama treba tehnologija koju brzo mogu primijeniti, onako kako im najbolje odgovara, uz razuman trošak. Treba im informatička platforma u koju se mogu pouzdati u svakodnevnom radu, ali i infrastruktura koja će im omogućiti poslovne inovacije. VMware vSAN takva je infrastruktura.

Riječ je o platformi koja u sebi kombinira softver za virtualizaciju pohrane podataka i računalne resurse – platformi koja omogućuje brzo prikupljanje i obradu velikih količina podataka, čijom analizom se dolazi do informacija i uvida na temelju kojih se donose bolje odluke i brže ostvaruju ciljevi poslovanja. VMware vSAN platforma je čijom primjenom tvrtka može smanjiti kapitalne i operativne troškove za najmanje dvadeset posto, a ukupan trošak vlasništva može biti manji i za trećinu.

VMware vSAN – softverski data centar To je softverski podatkovni centar koji se fizički može smjestiti već na dva poslužitelja s flash uređajima za pohranu podataka, spojenih mrežom brzine od jednog do (poželjno) deset gigabita. Takva konfiguracija čini jedan vSAN klaster. Pritom, hardver – poslužitelji i uređaji za pohranu – mora odgovarati specifikacijama opisanim u VMwareovom vodiču kompatibilnosti. VMware vSAN u svijetu, u raznim konfiguracijama, koristi više od dvadeset tisuća korisnika – organizacija, ustanova iz obrazovnog i javnog sektora, i tvrtki raznih veličina, iz svih industrija, koje na toj platformi drže svoje najvažnije aplikacije.

No, je li VMware vSAN platforma baš za vas? Ovisi o tome što radite, kakvim (ljudskim i tehnološkim) resursima raspolažete, a još više ovisi o tome što želite postići. I to je točka u kojoj vam Comping može pomoći! Bilo da ste mali obrtnik, lanac pekarnica koji se proteže cijelim gradom, trgovački centar s dućanom u svakom kvartu, ili banka s poslovnicama u cijeloj Hrvatskoj, velika telekom kompanija ili državna agencija. Kakvim god poslom se bavite – VMware vSAN omogućuje vam granularni, linearni, pa čak i eksponencijalni rast poslovanja – ovisno o tome što vam u ovom trenutku treba, i o tome gdje sutra želite biti. Prije toga, morate vidjeti gdje ste, na čemu ste i kamo idete, morate znati kako funkcionira vaše IT okruženje, kako ga možete troškovno učinkovito optimizirati i nadograditi. Upravo sve to možete ustanoviti pomoću VMware HCI Assessment Toola i uz asistenciju konzultanata.

VMware HCI Assessment Tool

VMware HCI Assessment Tool alat je za procjenu sustava koji se baziraju na konceptu hiperkonvergentne infrastrukture. Riječ je o softveru koji radi kao internetska usluga pomoću koje ćete lako i jednostavno odrediti trenutačno stanje IT sustava na kojem radite, ustanoviti svoje tehnološke potrebe i dizajnirati VMware vSAN platformu točno prema svojoj mjeri. Proces pokretanja VMware HCI Assessment Toola možete napraviti sami ili uz našu asistenciju, bez straha za sigurnost vaših informacija.

VMwareov Alat za procjenu IT sustava pokazat će vam kako rade aplikacije koje koristite, i hoće li one bolje raditi na novoj infrastrukturi. Pokazat će kako i koliko učinkovito prikupljate i obrađujete podatke, i što još možete učiniti kako biste dobili informacije koje će dovesti do boljih poslovnih odluka. Vidjet ćete koristite li hardver koji imate optimalno, i trebate li ga nadograditi. Nakon što softver za procjenu sustava dovrši svoj posao, generirat će online izvještaj, koji može pretvoriti u pdf ili ppt datoteku, koju možete poslati kolegama na uvid, ako želite drugo, treće ili četvrto mišljenje.