Kodeks ponašanja

Compingov kodeks ponašanja bitan je element naše poslovne kulture.

Naši zaposlenici, poslovni partneri, vanjski suradnici pa sve do članova uprave i vlasnika tvrke moraju djelovati u skladu s našim pravilima i praksom. Kodeks ne upućuje na cjelokupnu Compingovu poslovnu politiku ali naglašava ključna pitanja etičkog i pravnog ponašanja koja su u središtu naše poslovne aktivnosti.

Svatko od nas mora koristiti Kodeks sa zdravim razumom i prosudbom kako bismo ispravno postupali suočeni s odlukama koje utječu na naše kolege, poslovne partnere, dobavljače i kupce. Kodeks pokazuje na koji način, ako uvijek djelujemo u najboljem interesu tvrtke Comping i pridržavamo se principa ovoga Kodeksa, osiguravamo da Comping nastavi uspješno poslovati i rasti na dobrobit svih dionika.

Kultura integriteta ključna je za naš daljnji uspjeh u današnjem izazovnom poslovnom okruženju. Ona zahtijeva transparentnost, komunikaciju i predanost svakoga od nas.