Komunikacija i kolaboracija

Kada poslovno okruženje preraste uslugu poput besplatne e-pošte, pojavljuje se potreba za pronalaženjem rješenja koje pruža kvalitetne komunikacijske i kolaboracijske servise. Potrebno je da uključuje usluge poslovnih e-mail servisa, njihovu sigurnost, mobilnost, te hosting telefonskih PBX servisa.

Takva rješenja čine komunikacijske i kolaboracijske servise sastavim dijelom današnjih modernih IT organizacija.

E-pošta, međusobna kolaboracija, IP telefonija, video konferencije, IM usluge čine kompletni komunikacijski sustav potreban jednoj tvrtki.

Comping svakoj organizaciji može uvesti i organizirati vlastiti komunikacijski i kolaboracijskih sustava zasnovan na Microsoft tehnologijama, te pomoći u obuci zaposlenika kako bi te nove tehnologije koristili što efikasnije. Isto tako pružamo uslugu održavanja sustava kroz usluge vlastitog data centra ili na lokacije korisnika.

Korištenje Microsoft komunikacijskih i kolaboracijskih alata omogućuje:
  • Ujednačeno korisničko iskustvo neovisno o vrsti uređaja ( PC, mobilni uređaj, tablet)
  • Povećanu produktivnost omogućavanjem pristupa sa svih lokacija
  • Nove načine kolaboracije korištenjem novih tehnologija povezivanja audio i video tehnologija sa socijalnim mrežnim alatima
  • Smanjivanje troškova video konferencija, telefonskih poziva te putovanja
Unapređenje profesionalnog ugleda tvrtke korištenjem poslovnog e-mail sustava MS Exchange i njegovih sastavnica (e-mail, kalendar), te vizualnog identiteta tvrtke korištenjem predložaka alata MS SharePoint:
  • Pojednostavljenu administraciju IT sustava
  • Povećava sigurnost podataka
  • Usklađivanje sa zakonskom regulativom, te pravilima struke.
  • Smanjuje troškove licenciranja
  • Smanjuje troškove obuke zaposlenika
Alati MS komunikacijske i kolaboracijske platforme:

Microsoft Exchange Server

Exchange Server je standardno rješenje e-pošte, ali isto tako svojom funkcionalnošću pruža puno više od same usluge e-pošte kako bi omogućio kompaniji kvalitetnu kolaboraciju i dijeljenje informacija na raznovrsne načine. Zahvaljujući svojim ugrađenim funkcionalnostima, te činjenici da je sastavni dio linije serverskih produkata, pokriva gotovo sve komunikacijske potrebe korporacijskog okruženja – slanje e-pošte, korištenje kalendara, dodjeljivanje radnih zadataka, spremanje kontakata, te siguran mobilni i web zasnovan pristup do korporativnih informacija.

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je tzv. content management sustava sa integriranom funkcionalnošću pretrage unutar cjelokupnog SharePoint sustava. MS SharePoint omogućava kreiranje jedinstvenog mjesta unutar korporativnog okruženja kako bi dijeljene informacije bile dostupne svime, istovremeno omogućavajući granulirani pristup do informacija zasnovan na sigurnosnom modelu integriranim sa drugim MS servisima (npr Active Directory).

Microsoft Lync

Microsoft Lync je korporativna platforma za komunikaciju. Lync povezuje različite uređaje, verzije operativnih sustava. Lync omogućuje konzistentno sučelje za istodobnu komunikaciju putem IM-a, video i audio konferencije.
Lync omogućava korisnicima da komuniciraju sigurno, i od gotovo bilo kuda gdje trenutno obavljaju svoj posao.
   
 

Skype for Business Online