Nove tehnologije, novi IT izazovi

U suvremenom poslovanju tvrtki sve je veća prisutnost digitalnih tehnologija. Pojmovi kao što su mobile, social, big data i cloud postali su dio svakodnevice. Upravljanje IT dijelom poslovanja sve je više u fokusu kompanija, ali i manjih tvrtki, a paralelno s tom pojavom, rastu i očekivanja prema tom poslovnom segmentu. Voditelji informatičkih odjela moraju mijenjati perspektivu te poslovanju dati dodanu vrijednost. Uobičajeno više nije dovoljno dobro. Željeni rast tvrtke te njezin tržišni uspjeh danas uvelike ovise o inovativnom pristupu, kreativnosti i iskoraku prema novim mogućnostima.
Voditelji informatičkih odjela danas imaju jednu od ključnih uloga u tvrtkama, a novo vrijeme donijelo je i nove izazove:

Dominacija IT-a i njegova strategija

Širenje IT strategija, lista prioriteta i planiranja te udovoljavanje zahtjevima novih digitalnih tehnologija
U procesu ostvarenja ovih ciljeva, potrebno je odgovoriti na brojna pitanja – primjerice: kako pripremiti poslovanje i popuniti praznine koje u njemu postoje? Koje je strukture potrebno razvijati? Je li određena organizacija dorasla izazovima digitalnih tehnologija?

Upravljanje inovacijama

Voditelji informatičkih odjela imaju zahtjevan zadatak koji obuhvaća uvođenje digitalnih poslovnih inovacija uz istovremeno zadržavanje postojećeg IT portfelja. Rješenje leži u stvaranju nove generacije IT-a, uz istraživanje novih mogućnosti i načina kojima bi se mogle stvarati nove poslovne prilike, proizvodi i usluge.
Koje procese i vještine treba koristiti za upravljanje inovacijama? Gdje je moguće stvoriti nove izvore vrijednosti i prihoda od digitalnih tehnologija? Koje su mogućnosti i prijetnje? Ovo su samo neka od brojnih pitanja vezanih uz ovaj dio poslovanja.

Financijski okvir, optimiziranje troškova, poslovna vrijednost IT-a

Zbog globalne gospodarske krize i smanjenih tržišta diljem svijeta, i IT sektor, iako vrlo aktivan, ipak je doživio negativne utjecaje recesije. Iz dana u dan javljaju se zahtjevi za smanjenjem IT troškova, no, istovremeno se očekuje i nastavak unaprjeđenja poslovanja. Potrebni su argumenti za „obranu“ IT proračuna i vrijednosti IT odjela.
Koje tehnike upravljanja poslovnim rezultatima bi vam mogle koristiti za izgradnju povjerenja s Direktorom financija? Kako biste mogli optimizirati svoje IT proračune za financiranje novih ulaganja? Kako ćete se uhvatiti u koštac s kontinuiranom IT optimizacijom troškova.

Nove strategije


Prvi koraci ususret promjenama