Novosti

Norma ISO 9001:2015

21.09.2016.

Comping je tijekom listopada 2016. godine uspješno završio postupak tranzicije i usklađivanja svog poslovanja sa zahtjevima nove verzije norme - ISO 9001:2015.