Postani Compingov stipendist - natječaj 2017

 
 
 
 
Prijava treba sadržavati:
• motivacijsko pismo i životopis na mail stipendija@comping.hr
• ovjereni prijepisa ocjena svih položenih ispita
• potvrdu o redovnom upisu na fakultet za akademsku godinu 2016./2017.
• kopiju indeksa
• izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije po istoj osnovi.
• kandidati slabijeg socijalnog statusa predočiti potvrdu o zadnjoj plaći oba roditelja ili potvrdu o nezaposlenosti jednog ili oba roditelja.

Postupak odabira:
• do 30.12.2016..: zaprimanje prijava kandidata
• do 13.01.2017.: selekcija – 1. krug (prolaze studenti čija prijava zadovoljava zadane uvjete)
• do 20.01.2017.: selekcija – 2. krug (prolaze studenti koji zadovolje selekcijski intervju i/ili psihološku evaluaciju)
• do 01.02.2017.: potpisivanje ugovora o stipendiranju s odabranim kandidatima.


Tko može postati stipendist?
Ukoliko ste redovan student treće godine preddiplomskog studija ili prve godine diplomskog studija (student 3. ili 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija) sljedećih fakulteta:
• Fakultet elektrotehnike i računarstva
• Prirodoslovno- matematičkog fakulteta (studij matematike, studij fizike)
• Fakultet organizacije i informatike
• Tehničko veleučilište
• i ostalih fakulteta u Republici Hrvatskoj koji izvode navedene programe
te imate prosjek ocjena za vrijeme cjelokupnog studiranja 4.0 ili više, možete se prijaviti za dobivanje Compingove stipendije.

Koliki je novčani iznos stipendije?
Stipendisti primaju mjesečnu stipendiju u iznosu od
3. godina studija = 2000 kn
4. godina studija = 3000 kn
5 godina studija = 4000 kn

Kako se isplaćuje stipendija?
Stipendija se isplaćuje na račun studenta redovnim mjesečnim uplatama.

Kako se prijaviti?

Pošaljite prijavu i životopis putem e-maila;  stipendije@comping.hr
U prijavi navedite studentski status, godinu studija i prosjek ocjena.

Do kada se zaprimaju prijave?
Zainteresirani studenti svoje prijave moraju poslati najkasnije do 30.12. 2016.
 
Koji su dokumenti potrebni za prijavu?
Za prijavu je dovoljno poslati životopis te naznaku o studentskom statusu, godini studija i prosjeku ocjena. U prijavi svakako navedite sudjelovanje na projektima, konferencijama i natjecanjima, nagradama.
Potvrdu o upisu i ovjereni prosjek ocjena dostavit će kandidati koji uđu u najuži izbor.

Koliko dugo svaki student ima pravo na stipendiju?

Stipendije će se dodjeljivati studentima treće godine preddiplomskog studija ili prve godine diplomskog studija (studenti 3. ili 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija). Studenti primaju stipendiju do kraja studija, ukoliko izvršavaju obaveze navedene u ugovoru.

Koje su obveze stipendista?
Svaki stipendist mora redovito izvršavati obveze na fakultetu te najkasnije do datuma definiranog Ugovorom završiti studij. Po završetku svake nastavne godine potrebno je predočiti uvjerenje o postignutom uspjehu, tj. ovjereni prijepis ocjena i potvrdu o upisu u višu godinu studija.
Po završetku studija stipendist ima obvezu zaposlenja uz obvezu rada minimalno onajmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju.

Što su Compingove obveze prema stipendistima?

Comping se obvezuje redovno isplaćivati stipendiju u ugovorenom iznosu. Omogućit će obavljanje stručne prakse, pružiti pomoć oko izbora i izrade diplomskog rada.
Što ako student izgubi godinu/ne diplomira u roku?
Ovisno o opravdanosti razloga moguće je obustaviti isplatu tijekom godine koju ponovo upisuje, pa nastavak stipendiranja sljedeće godine ili raskidanje Ugovora uz uvjete definirane samim ugovorom.

Prednost kod odabira imati će sljedeći studenti studenti, pod uvjetom da su uspješno prošli 1. i 2. krug selekcije:
• s višom prosječnom ocjenom
 s višom ocjenom iz pojedinih predmeta koji su bliži poslovnim potrebama Compinga
• slabijeg socijalnog statusa, što se dokazuje potvrdama o zadnjoj plaći i/ili nezaposlenosti za zadnji mjesec od oba roditelja.
• nagrada rektora
• uspjesi na natjecanjima, državna i/ili međunarodna nagrada ( 1.-3. nagrada)
• osobnom prezentacijom na selekcijskom postupku
 

SRETNO!!!!