Prediktivna analitika - rješenja za banke

Kako bi se diferencirale od konkurencije i napravile značajan iskorak u povećanju svoje profitabilnosti, vodeće banke dodaju sofisticirane analitike u svoje operacije te se pomoću dobivenih rezultata lakše orijentiraju na svoje najprofitabilnije klijente i minimiziraju rizike u poslovanju i odlučivanju.
 
Prediktivna Analitika može pomoći kod:
  • Segmentacije klijenata
  • Akvizicije novih klijenata
  • Zadržavanje postojećih klijenata
  • Optimizacije marketinških kampanja
  • Upravljanja rizicima