Prediktivna analitika - rješenja za telekomunikacije

Da li je cijena usluga najvažnija? Ili to može biti i nešto drugo, kao što su pokrivenost i pouzdanost mreže? Što možete napraviti kako bi saznali više o svojim kupcima, njihovim željama, preferencijama i njihovim potrebama? Prediktivna Analitika će pomoći da pružatelji telekomunikacijskih usluga odgovore na ova pitanja i još mnogo toga.
Prediktivna Analitika može pomoći kod:
  • Smanjenja churn-a
  • Efektivnijeg ciljanja ponuda klijentima
  • Identifikacije specifičnih proizvoda i usluga koje treba uključiti u ponudu, kampanju, reklamu
  • Optimizacije korisničkih usluga i djelovanja call centra
  • Određivanja uzoraka koji su zajednički prijevarama kako bi se spriječile neovlaštene aktivnost