Profitabilnost

Financijske analize za bolju profitabilnost financijskih institucija.
Financijske institucije kao i većina organizacija vrlo često moraju donijeti ključne odluke bez potpune vidljivosti u sve potrebne informacije koje su potrebne za donošenje poslovnih odluka.
Sa našim modelom za upravljanje profitabilnošću, financijski direktori će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.
Comping će, kombinirajući napredne analitičke alate IBM TM1 i IBM SPSS, pomoći da dobijete kompletan uvid i kontrolu te da transformirate vašu organizaciju iz reaktivnog pristupa u pristup “predvidi i djeluj“