Profitabilnost (IBM SPSS, IBM TM1)

Telekomunikacije

U protekla dva desetljeća sektor telekomunikacija doživljava snažan razvoj. Digitalizacija, informatizacija, internetizacija, razvoj novih tehnologija ali i promjene tržišnih uvjeta – razbijanje monopola, dovele su do izuzetno brze tržišne utakmice među telekomunikacijskim tvrtkama.

Telekomi se snažno zaokreću prema ekonomskoj dimenziji poslovanja gdje su posljednjih 10-ak godina razvoj sofisticiranijih ekonometrijskih metoda i statističkih softvera omogućili postizanje znakovitijih rezultata u poslovanju telekoma.

S Compingovim poslovnim modelom za upravljanje profitabilnošću, financijski direktori će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.