Profitabilnost (IBM SPSS, IBM TM1)

Energetski sektor

Energetski sektor jedan je od sektora koji je zanimljiv svim kategorijama investitora. Usklađivanje sa strategijama razvoja drugih područja i sektora nekog gospodarstva moguće je ostvarenje pozitivnog utjecaja i na rast gospodarstva zemlje. Pozitivni učinci energetskog sektora vidljivi su i u međunarodnoj razmjeni, zaposlenosti i u BDP-u. Kako bi poslovanje u energetskom sektoru bilo profitabilno i konkurentno te u mogućnosti zadovoljiti sve tržišne aktere Comping nudi poslovno rješenje za upravljanje profitabilnošću.

Pomoću Compingovim poslovnim modelom za upravljanje profitabilnošću, energetski sektor će imati mogućnost predvidjeti jaz u performansama organizacije, moći će analizirati trenutne uvjete i moguće alternative. Na temelju dobivenih informacija biti će sposobni za operativno i financijsko upravljanje organizacijom kao i za podešavanje i optimiziranje postignutih rezultata u odnosu na planove, ciljeve, resurse i troškove.

Comping će, kombinirajući napredne analitičke alate IBM TM1 i IBM SPSS, pomoći da dobijete kompletan uvid i kontrolu te da transformirate vašu organizaciju iz reaktivnog pristupa u pristup “predvidi i djeluj“.