Upravljanje ispisom

U sklopu usluge upravljanog ispisa ili print management, moguće je ugovoriti najam ispisne opreme našeg principala HP, upravljanje postojećom HP ispisnom opremom ili opremom nekog drugog proizvođača ili kombinaciju ove dvije varijante.

Uz samu uslugu najma opreme mi ćemo se pobrinuti da uređaj ispravno funkcionira, da se optimalno koristi, da se pravovremeno mijenjaju spremnici tonera i ostalih potrošnih dijelova, sve do opskrbe papirom što ostaje Vaša briga.
 
Ova usluga sadržava:
  • Procjenu trenutnih potreba ispisa i planiranje usluge
  • Implementaciju centralnog nadzora i kontrole ispisa
  • Implementaciju sustava za skeniranje dokumenata pomoću multifunkcijskih uređaja
  • Opcionalno implementaciju sustava za prepoznavanje skeniranih dokumenata i usmjeravanje na odgovarajuća mjesta u document management sustave putem workflow procesa
  • Optimizaciju ispisne okoline u svrhu uštede i poboljšanja radnih procesa
  • Održavanje i servis ispisne opreme
  • Pravovremena zamjena tonera i ostalih potrošnih djelova
  • Opcionalno autorizaciju ispisa od strane korisnika
Po uspostavi ove usluge, očekujemo da ćete znati koliko ispisa Vam zaista treba, koliko na to trošite i na koji način se to može poboljšati bez da ugrozite poslovanje.