Upravljanje IT imovinom

Comping posjeduje iskustvo i znanje upravljanja IT imovinom koja će vašem poslovanju dati  odgovore na osnovna pitanja upravljanja imovinom.  Upravljanje IT imovinom obuhvaća procese, alate, podatke, ljude i upravlja cijelim životnim ciklusom IT imovine. Stoga, dajemo odgovor  ne samo na pitanje koju imovinu poduzeće posjeduje nego i koju bi uskoro trebalo posjedovati, a koju imovinu rashodovati.
Imati odgovor na sljedeća četiri pitanja već dugo smatraju temeljem uspješnog poslovanja:
 • Kojom imovinom raspolažemo?
 • Kakva je profitabilnost te imovine i na koji je način povećavamo?
 • Kakva su naša ulaganja u osnovna sredstva u usporedbi s istim takvim ulaganjima naših konkurenata?
 • Kakve rizike imovina predstavlja za poslovanje i kako se njima upravlja?
 
Pojedinačni dijelovi IT imovine u konstantnoj su promjeni. Vodećim ljudima poduzeća stalo je do vrijednost koju te IT komponente stvaraju; koju količinu prihoda generiraju, stvaraju li mogućnosti za razvoj i osiguravaju li usklađenost s propisima.
Nameće se pitanje kako voditelji IT odjela mogu transformirati učinak IT imovine u pozitivan poslovni učinak?
Odnosno, kako dokazati da doista upravljaju tom imovinom, ne samo u smislu osiguranja profitabilnosti nego i povećanja profitabilnosti u odnosu na konkurenciju.

Budući da prikuplja, zbraja i evidentira troškove svakog pojedinačnog dijela IT imovine te planira IT imovinu za potrebe poslovanja i IT usluga, upravljanje imovinom u stanju je pružiti informacije o troškovima koje su potrebne za utvrđivanje profitabilnosti bilo koje IT ili poslovne usluge. Također, može povećati tu profitabilnost putem djelotvornog upravljanja vanjskim dobavljačima i ugovorima. I na kraju,  može jasno prikazati i upravljati rizicima povezanim s IT imovinom jer upravlja pravnim obvezama koje proizlaze iz partnerskih/proizvođačkih jamstava, obveza pružanja potpore, ovlasti i otuđenja imovine.
 
Da bi se nekim dijelom imovine djelotvorno upravljalo, važno je razumjeti ukupne troškove povezane s tim dijelom imovine te na koji način on tijekom svojeg životnog ciklusa podupire važne poslovne usluge. To je važno u kontekstu ukupnih troškova vlasništva (TCO), koji su važni za analizu i razumijevanje troškova povezanih sa životnim ciklusom imovine jer se tiču i izrade proračuna, raspodjele sredstava, računovodstva i vrednovanja usluga.
 
Prednosti
Izgradnja discipline i kulture upravljanja IT imovinom može omogućiti organizaciji da:
 • uvede virtualizaciju i održava usklađenost s propisima
 • upravlja ukupnim troškovima vlasništva poslovne usluge
 • održava prednost nad konkurentima
 • poveća operativnu produktivnost
 • provodi dosljedne i ponovljive procese
 • smanji troškove, posebice troškove vezane za promjene
 • djelotvorno upravlja korištenjem imovine i oslobodi kapital koji će se vratiti u organizaciju
 • poveća konačnu profitabilnost
 • poboljša ugovore o razini usluge (SLA), a time i zadovoljstvo 
 • upravlja IT-om u financijskom i računovodstvenom smislu putem povrata novca za usluge korištenja.