Upravljanje softverskom imovinom - SAM

Upravljanje softverskom imovinom (Software Asset Management - SAM) niz je poslovnih procesa za upravljanje softverskom imovinom tvrtke.

Kako IT infrastruktura postaje sve složenija, potreba za kontrolom i nadzorom klijenata sve je veća i kompleksnija. Potrebe za evidentiranjem broja klijenata, njihovom softverskom, hardverskom konfiguracijom i lokacijom, sve su veće što iziskuje i dodatna ulaganja u ljudske i softverske resurse.

Softverske licence su imovina i tako treba postupati s njima. Upravljanje softverskom imovinom (SAM) najbolje je rješenje za analizu postojećeg softvera na osnovu kojeg se vrlo lako može zaključiti koje licence su vam potrebne i nakon toga omogućuje učinkovitije upravljanje softverom.

Postoje alati koji uvelike pomažu i ubrzavaju proces evidentiranja klijenata i njihove konfiguracije, naročito kod izdvojenih lokacija. Takvi alati omogućavaju da na jednom mjestu imamo uvid u potpunu softver i hardver konfiguraciju fizičkih i virtualnih servera, računala i mobilnih uređaja te da se s jednog mjesta upravlja cijelim životnim vijekom računala uključujući instalaciju OS-a, imagea, nadogradnju operativnog sistema, patch management, instalaciju softwarea, izradu velikog broja hardware i software izvještaja i kontrolu klijenata, nezavisno o lokaciji na kojoj se nalazi.

Želimo otvoreno i iskreno raditi na SAM-u, savjetujući vas o procesu, alatima i resursima koji će vam biti potrebni za potpunu kontrolu softverske imovine i licenci.

Nekoliko načina kako Vam SAM može pomoći:
  • smanjenje troškova: eliminirajte pretjeranu potrošnju utvrđivanjem Vaših stvarnih softver potreba
  • sigurnost: zaštite svoju IT infrastrukturu i ne brinite više o virusima i drugim sigurnosnim prijetnjama
  • optimizacija infrastrukture: uvedite više automatizacije u procese organizacije i poboljšajte produktivnost cijele organizacije
Comping kontinuirano zadovoljava visoko postavljene zahtjeve Microsoft® GOLD kompetencija u području upravljanja softverskom imovinom (Software Asset Management - SAM) što predstavlja jamstvo potrebnih znanja i osposobljenosti za upravljanje softverskom imovinom.