Uvjeti poslovanja

Uvjeti popravka uređaja u Comping servisu
 1. Korisnicima koji nemaju sklopljen ugovor o održavanju i servisiranju uređaje isporučujemo po izvršenoj uplati i to uz potvrdu uplate ili nakon prijema izvještaja naše banke.
 2. Dijelovi koji se tijekom održavanja ili popravka zamijene u uređajima kojima je isteklo jamstvo ostaju u vlasništvu tvrtke Comping d.o.o. do uplate punog iznosa popravka prema računu.
 3. Rješavanje softverskih problema, softversko podešavanje uređaja i podaci na medijima uređaja NE SPADAJU U JAMSTVO te se takve intervencije naplaćuju.
 4. Kvarovi na uređajima pokrivenim jamstvom biti će otklonjeni bez naplate u slučaju ako nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotnim uputama proizvođača opreme. Popravak opreme u neovlaštenom servisu ili korištenje nekvalitetnog/neoriginalnog potrošnog materijala može rezultirati kvarom koji ne može biti otklonjen u okviru jamstva.
 5. Popravak uređaja do 50% cijene novog uređaja smatra se isplativim popravkom. U slučaju da korisnik odustane od popravka čija je cijena manja od 50% cijene novog uređaja, naplatiti ćemo obavljenu dijagnostiku u vrijednosti najmanje 1 radnog sata za dotičnu kategoriju uređaja.
 6. U svim graničnim slučajevima, ili ovisno od dogovora s korisnikom, od korisnika će se zatražiti odobrenje popravka.
 7. Cijena radnog sata je:
  • 150.00 kn (187.50 kn s PDV-om) za manje jednostavne popravke uređaja u vrijednosti do 2000kn
  • 220.00 kn (275.00 kn s PDV-om) za uređaje čija je nabavna cijena viša od 2.000 kn
 8. InkJet pisače s problemom ispisa najčešće je nemoguće popraviti bez ugradnje tinti. Stoga je korisnik suglasan da će se u uređaj ugraditi i naplatiti nove tinte.
 9. Jamstvo na popravak je 6 mjeseci i obuhvaća rezervni dio i obavljene radove. Jamstvo se odnosi samo na identični kvar, tj neispravnost iste komponente i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog uređaja. Iako će svaki uređaj prije predaje korisniku biti temeljito testiran i očišćen, često je nemoguće utvrditi mogućnost kvara unaprijed, te zato molimo sve naše korisnike za razumijevanje.
 10. Iako je jamstvo većine uređaja moguće utvrditi po serijskom broju, kako bi izbjegli moguće nesporazume molimo vas da jamstvo dokažete računom o kupovini uređaja. Uređaje kojima je po našoj evidenciji jamstvo isteklo, a ne postoji račun kojim bi kod principala mogli ostvariti pravo naknade troškova popravka, popraviti ćemo isključivo o trošku korisnika.
 11. Molimo vas da uređaj podignete odmah po uplati i završenom popravku. Ukoliko vaš uređaj ne podignete u roku od 15 dana, zadržavamo pravo da naplatimo paušalne troškove skladištenja u iznosu od 1% vrijednosti novog uređaja po danu skladištenja. Za uređaje koji se ne podignu u roku od 90 dana, a bez prethodnog dogovora o produljenom čuvanju uređaja, ne odgovaramo. Isto pravilo primijeniti ćemo i u slučaju čekanja na odluku kupca o popravku dulje od 15 dana nakon obavijesti o troškovima popravka.
 12. Uređaji se isporučuju samo uz predočenje vašeg primjerka radnog naloga/servisne primke.